Moravané, Královo Pole

V komunálních volbách bylo zvoleno 72 zastupitelů, delegovaných stranou Moravané, kteří působí v 34 zastupitelstvech ve všech 7 krajích, do kterých zasahuje území Moravy a Slezska. Věříme, že zastupitelskou aktivitou výrazně přispějí k rozvoji svých obcí, měst a městských částí - například v Brně - Králově Poli.

Moravané se v rámci klubu Zelená pro Královo Pole stali 11. 3. 2015 součástí nové radniční koalice. Nekladli jsme si žádné podmínky, nebojovali jsme o žádné posty a funkce. Naším cílem v tomto volebním obdbobí je:

  • zlepšení spolupráce mezi královopolskými školami, vzdělávání o Králově Poli ve školách - soutěž "Učíme o Králově Poli" (splněno 2017)
  • označení královopolských škol městským erbem (splněno 2016)
  • přednášková činnost pro veřejnost (v SeniorPointu, 2016)
  • výrazné zkvalitnění Královopolských listů, jejich zlevnění a rozšíření (splněno 2016)
  • větší otevřenost radnice, aktivní komunikace s veřejností (průběžně)
  • přesoutěžení správce bytového fondu (v plánu 2017)
  • vyvěšování moravské vlajky na sv. Cyrila a Metoděje (splněno 2015)
  • rekonstrukce dopravních značek označujích MČ Královo Pole (splněno 2016)
  • zdokumentování a iniciování obnovy královopolského kroje (v plánu 2017)
  • charitativní sběr šatstva (průběžně)

Navštivte nás na Malinovského náměstí 4, Brno, viz Kontakt.

Pozvánka na královopolské zastupitelstvo

Vážení občané,
srdečně vás zveme na zasedání zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole, které se uskuteční ve středu 7. 6. 2017 od 16:30 ve velké zasedací místnosti radnice, vchod z ul. Husistské.

Setkání občanů se zastupiteli

Vážení občané,
dovolujeme si Vás pozvat na setkání občanů se zastupiteli MČ Brno-Kr. Pole, které se uskuteční ve středu 31. 5. 2017 od 17:00 hod. ve velké zasedací místnosti ÚMČ Brno-Kr. Pole

 

 

 

Schůze královopolských Moravanů

V úterý 2. května 2017 vás srdečně zveme na schůzi místní organizace Moravanů v Králově Poli, která se bude konat od 18.00 hod. v Pohádkové hospůdce (Dobrovského 82). Jsou zváni nejen členové, ale i hosté z řad zájemců o Královo Pole i Moravu.

Na programu je aktuální dění v naší místní organizaci, na královopolské radnici, ale i v naší straně před sjezdem. Je možné doplatit členský příspěvek na letošní rok (300,-Kč), který zahrnuje i odběr Moravských novin a právo účasti na našich akcích.

Důležitým tématem budou parlamentní volby 2017.

 

26. Erbovní slavnosti Králova Pole

Erbovní slavnosti Králova Pole letos proběhnou v sobotu 17. září. V programu, který připravuje MČ Brno-Kr. Pole se i letos představí se svými výkony žáci královopolských škol a organizací. Milovníky dechovky potěší vystoupení Královopolky a příznivce folklóru vystoupení DFS Jánošíček. Ani letos nebudou chybět atrakce v parku, bohaté občerstvení a velmi oblíbená ukázka zásahu královopolských dobrovolných hasičů. Novinkou programu v parku bude loutkové představení Muzejní maringotky Cirkus. V odpoledním a večerním programu budou účinkovat Mila Peterková, Elis a skupiny Alband a Abba World Revival. Večer vyvrcholí ohňovou show. Po skončení programu na pódiu v parku budou Erbovní slavnosti pokračovat v Bezbariérovém divadle Barka koncertem francouzského šansoniéra Joëla Brose.
 
Kdy: 17. 9. 2016
 
Kde: park na Slovanském náměstí
 
Doprovodný program letos připravuje Malá královopolská galerie, kde proběhne výstava k 25. výročí galerie, KC Semilasso-zde vyvrcholí výstava Trabantem kolem světa, královopolská pobočka KJM-chystá Den otevřených dveří, FIT VUT - oblíbená prohlídka areálu na Božetěchově ul.- bývalý kartuziánský klášter, Bezbariérové divadlo Barka - odpolední workshop, Přírodní zahrada U smrku.

 

Přednáška královopolského zastupitele Ondřeje Hýska o moravských Lucemburcích

Ve čtvrtek 9. června se od 14:00 v královopolském Senior Pointu na ulici Kartouzská 14 uskuteční přibližně hodinová přednáška na téma vztahu moravských Lucemburků ke Královu Poli. Povede ji Ondřej Hýsek, královopolský zastupitel, pedagog a historik zaměřující se na moravské zemské dějiny. Povídání zaměří na méně známé zajímavosti, souvislosti a fakta, představí také obrazový materiál a na závěr dá také prostor k diskuzi.

Před 610 lety byl v Králově Poli pohřben moravský markrabě Prokop Lucemburský

Byl jednou jeden král a měl tři syny. V našem případě nejde o pohádku, ale o historii, panovníkem je markrabě, i pro nás bude nejzajímavější syn nejmladší a dojde i na princeznu.

Bratru císaře Karla IV., moravskému markraběti Janu Jindřichu (obviněnému první manželkou Markétou Pyskatou z impotence), povila jeho druhá žena Markéta Opavská pozdějšího císaře Jošta, aquilejského patriarchu Jana Soběslava a Prokopa, který se v Brně narodil asi roku 1358 – jednalo se o významnou, neprávem pozapomenutou osobnost moravské i evropské politiky pozdního středověku, navíc úzce spjatou s Královým Polem.

Prokop Lucemburský vyrůstal na brněnském panovnickém dvoře, kde se mu dostalo humanistického vzdělání, pobýval na hradech Špilberku, Veveří i v Králově Poli. Po smrti otce v roce 1375 získal titul moravského markraběte, bojovný kondotiér Prokop však válčil se svým bratrem Joštem, který zdědil většinu majetku a stal se hlavním zeměpánem.

Dočasné smíření obou bratrů vedlo ke zvýšení jejich evropské prestiže – podíleli se na dynastickém úsilí o zisk Polska a Uher a finančně podporovali své bratrance, Václava IV. i Zikmunda Lucemburského. S ním se roku 1385 vydali na tažení za uherskou korunou a na oplátku získali dnešní západní Slovensko, které pak vyměnili za Branibory.

Mladší moravský markrabě Prokop, později jako zemský hejtman nejvlivnější osobnost na dvoře českého krále Václava IV., se opět dostal do sporu se svým bratrem Joštem, braniborským a moravským markrabětem, na jehož straně stál uherský král Zikmund. V roce 1393 se rozhořela druhá válka mezi Joštem a Prokopem, jemuž se podařilo zmocnit Znojma a který podnikl válečnou výpravu do Uher; Prokop se měl stát slezským vévodou. V roce 1402 však Zikmund zajal českého krále Václava IV. i moravského markraběte Prokopa, kterého upřímně nenáviděl a tři roky věznil v Prešpurku (dnešní Bratislavě), kde se markrabě věnoval psaní poezie. Jošt se přičinil jak o bratrovo uvěznění, tak i propuštění.

Prokop zůstal starým mládencem, byť ho chtěl Jošt oženit s dcerou hraběte ze Sundgau a Václav IV. s princeznou Janou, dcerou aragonského krále Jana I. Na rozdíl od svých bratří měl Prokop potomka, nemanželského syna Jiřího, který se stal mnichem v Monte Cassinu; šlo o posledního potomka lucemburského rodu.

Prokop, jemuž dlouhé věznění podlomilo zdraví, se v předtuše smrti uchýlil do kartuziánského kláštera v Králově Poli, k jehož založení dal třicet let před tím svému otci souhlas a kde také strávil poslední týdny svého života. Prokop Lucemburský, markrabě moravský, zemřel 24. září 1405 v Králově Poli. Kartuziáni jej charakterizovali takto: „Kníže jak vzhledem a krásou těla, tak velkými znalostmi nejlepších věd, jasným duchem a nadáním i schopnostmi a též i válečným uměním nejpovolanější.“

Prokopův bratr Jošt se stal jediným pánem Moravy a brzy i pánem Evropy – římským králem; pohřben je u sv. Tomáše. Jeho bratranci Václav IV. a Zikmund se do dějin zapsali hlavně v souvislosti s husitstvím.

Před čtyřiceti lety byla v královopolském kostele Nejsvětější Trojice uprostřed presbytáře v chóru otců nalezena vyloupená hrobka s dřevěnou rakví a kostrou asi padesátiletého muže o výšce 183 cm, trpícího artrózou. Shodné antropologické znaky nesl i Jošt Moravský. Nalezené ostatky byly přisouzeny markraběti Prokopovi, vloženy do olověné tumby, jejímž autorem je sochař Otmar Oliva, a 21. 12. 1988 znovu slavnostně pohřbeny, tentokrát v Andělské kapli. Hrobka je přikryta mramorovou deskou s bronzovým nápisem Prokop Lucemburský, moravský markrabě, 1358 – 1405. Po Prokopovi jsmě měli v Králově Poli pojménovánu i ulici (Prokopgasse), dříve Klášterní, která dnes nese jméno Fr. Hrubého.

Ondřej Hýsek (Moravané), zastupitel

Královopolská radnice vyvěsí moravskou vlajku!

 

Rada městské části Brno - Královo Pole v květnu 2015 schválila vyvěšování moravské vlajky na svátek Cyrila a Metoděje na dobu neurčitou.
Královo Pole se k iniciativě Moravské národní obce připojí již počtvrté.
Schválený návrh Radě předložil Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., královopolský zastupitel a předseda strany Moravané.

 

Více informací na www.zamoravu.euFotogalerie