O nás

Místní organizace strany Moravané v Králově Poli byla ustavena 3. března 2015, předsedou byl zvolen Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., zastupitel MČ Brno - Královo Pole.

Politická strana Moravané (založena 1994) je stranou demokratického a tolerantního zemského patriotismu a federalismu; má ambici hájit zájmy především těch občanů státu ČR a EU, kteří se hlásí k programu moravské zemské samosprávy, pozitivnímu moravskému zemskému vlastenectví a moravské národnosti. Zároveň jsme přesvědčeni, že naše cíle a prostředky k jejich dosažení jsou výhodné pro všechny obyvatele České republiky i Evropy. Strana Moravané autenticky navazuje na aktivity Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnosti pro Moravu a Slezsko a dalších promoravských subjektů. Je členem Evropské svobodné aliance (sdružující zástupce historických zemí a nestátních národů z celé Evropy) a Moravského kulatého stolu (sdružujícího pomoravské organizace v ČR).

Historicky se odvolává na rozsáhlou míru autonomie, kterou mělo Moravské markrabství v letech 1182-1918, a na prvorepublikovou Moravskoslezskou zemi, která byla protiprávně zrušena komunistickým totalitním režimem od 1. 1. 1949.

Politické sliby o nápravě tohoto stavu po roce 1989 nebyly dodrženy, naopak krajské zřízení ČR téměř kopíruje komunistické kraje z roku 1949 bez respektu k historickým zemským hranicím, a zločinně tak rozbíjí Moravu jako přirozený územní celek. Moravané jsou v rámci ČR diskriminováni a nemají status ani národnostní většiny, ani menšiny – v důsledku toho se cítí být občany druhé kategorie. Extrémně centralizovaný stát ČR nezohledňuje potřeby Moravanů, krajská zastupitelstva na Moravě nemají potřebné kompetence ani finanční prostředky k rozvoji moravského území a moravská města a obce nemají k dispozici ani tolik finančních prostředků, aby zajišťovaly základní potřeby svých obyvatel. V médiích i ve školách se čím dál tím častěji označuje území Moravy mylně jako Čechy a jeho obyvatelé pouze jako Češi, vše na Moravě se často označuje jako české, nikoliv moravské. Tento stav, který vyvolává dojem útoku na moravskou identitu části občanů ČR, je pro obyvatele ještě v minulém století svébytné a samosprávné země Moravy neudržitelný – obyvatelé i instituce Moravy se staly oběťmi netolerantního českého nacionalismu.

Usilujeme o obnovu našich zemí Čech, Moravy a Slezska jako společného domova všech obyvatel žijících na jejich území, a to s respektem a ohledem na zachování a rozvoj všech jejich specifických historických, kulturních, národopisných a geografických částí a tradic. Inspirací k nápravě jsou nám fungující federalistické modely, např. model německý, rakouský či švýcarský.

Motivací pro intenzivní prosazování politického programu strany Moravané jsou mj. úspěchy, kterých v posledních letech dosáhly politické reprezentace Skotů, Velšanů, Katalánců, Vlámů a dalších evropských regionálních politických reprezentací při prosazování procesu decentralizace rozhodovacích pravomocí a finančních zdrojů na úroveň svých zemských parlamentů.

Svůj program prosazuje strana Moravané vždy věcnou argumentací a demokratickým způsobem prostřednictvím svých volených zástupců na celostátní, krajské (následně zemské), komunální i evropské úrovni při respektování pravidel slušnosti a zákonnosti.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.